Användarvillkor

Denna integritetspolicy reglerar det sätt på vilket tandlakarkollen.se samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från användare (var och en, en “Användare”) av tandlakarkollen.se webbplats (“Webbplatsen”).

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från användare på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vår webbplats, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbplats . Användare kan bli ombedd att ange namn, e-postadress, telefonnummer. Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi kommer att samla in personlig identifieringsinformation från användare endast om de frivilligt lämnar in sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Icke-personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig identifieringsinformation kan inkludera webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om Användarnas sätt att ansluta till vår webbplats, såsom operativsystemet och de använda Internetleverantörerna och annan liknande information.

Webbläsarcookies

Vår webbplats kan använda “cookies” för att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk i journalsyfte och ibland för att spåra information om dem. Användare kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar cookies eller att varna dig när cookies skickas. Om de gör det, observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

Hur vi använder insamlad information

tandlakarkollen.se kan samla in och använda användarnas personuppgifter för följande ändamål:

Att driva och driva vår webbplats
Vi kan behöva din information visar innehållet på webbplatsen korrekt.
För att förbättra kundservicen
Informationen du tillhandahåller hjälper oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov mer effektivt.
För att förbättra vår webbplats
Vi kan använda feedback du ger för att förbättra våra produkter och tjänster.
För att skicka regelbundna e-postmeddelanden
Vi kan använda e-postadressen för att svara på deras förfrågningar, frågor och/eller andra förfrågningar.

Hur vi skyddar din information

Vi antar lämpliga rutiner för datainsamling, lagring och bearbetning och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats.

Dela din personliga information

Vi säljer, byter eller hyr inte ut användarens personliga identifieringsinformation till andra. Vi kan komma att dela generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda affiliates och annonsörer för de syften som beskrivs ovan.

Efterlevnad av barns integritetsskyddslag online

Att skydda integriteten för de allra minsta är särskilt viktigt. Av den anledningen samlar vi aldrig in eller underhåller information på vår webbplats från dem som vi faktiskt vet är under 13 år, och ingen del av vår webbplats är strukturerad för att locka någon under 13 år.

Ändringar av denna integritetspolicy

tandlakarkollen.se har rätt att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. När vi gör det skickar vi dig ett e-postmeddelande. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar för att hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information vi samlar in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om ändringar.

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar denna policy. Om du inte godkänner denna policy, använd inte vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar i denna policy kommer att anses som ditt godkännande av dessa ändringar. Denna policy skapades med hjälp av http://www.PrivacyPolicies.com

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, praxis på den här webbplatsen eller din hantering av denna webbplats, vänligen kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 10 juli 2016